wrapper

Dự án quản lý, sử dụng phát triển Lâm sản ngoài gỗ bền vững

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

 

           UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

TÓM TẮT

Dự án “Quản lý bảo vệ, khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ và trồng lâm sản ngoài gỗ là cây dược liệu của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn”

         Cơ sở xây dựng dự án

- Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Căn Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

- Căn cứ Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 -2020; 

- Căn cứ Văn bản số 5436/UBND-TH ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư trồng và quản lý bảo vệ, khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ và trồng cây dược liệu của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn

         I. Sự cần thiết xây dựng Dự án

Vĩnh Thạnh là một huyện miền núi của tỉnh Bình Định, là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Tổng diện tích đất lâm nghiệp 58.797,27 ha, diện tích đất có rừng tự nhiên 44.576,4 ha; trong đó, rừng tự nhiên quy hoạch phòng hộ là 31.074,6 ha; rừng tự nhiên là rừng sản xuất là 13.343,1 ha; rừng đặc dụng 158,7 ha. Diện tích rừng tự nhiên sản xuất giao cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn quản lý trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh là 10.771 ha. Huyện Vĩnh Thạnh có nguồn tài nguyên thực vật đa dạng, phong phú về loài và có nhiều loài quý hiếm. Người dân sống gần rừng chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc canh tác nương rẫy, làm lúa nước thì việc thu hái các sản phẩm rừng để dùng trong gia đình, làm nghề phụ và để bán là hoạt động kinh tế của đại bộ phận dân tộc thiểu số sống gần rừng.

Việc khai thác lâm sản ngoài gỗ thời gian qua trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung chủ yếu là tự phát, đến mùa người dân vào rừng khai thác một cách ồ ạt, có những trường hợp người dân đã dùng máy cưa, rìu, rựa chặt hạ để thu hái trái, quả đã làm thiệt hại đến cây rừng nên rất nhiều nguồn lâm sản ngoài gỗ đã cạn kiệt, mặc dù trước đây có rất nhiều. Các kết quả nghiên cứu trồng thử nghiệm trồng lâm sản ngoài gỗ là cây dược liệu đã thành công tại huyện Vĩnh Thạnh như: Sa nhân, Giảo cổ lam, Lan kim tuyến, Đinh lăng..nhưng chưa được nhân rộng.

       Vì vậy, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn lập dự án “Xây dựng mô hình quản lý bảo vệ, khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ và trồng cây lâm sản ngoài gỗ là dược liệu của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn” nhằm khai thác, phát triển hợp lý lâm sản ngoài gỗ tạo thu nhập cho hộ nhận khoán, nhân dân sống gần rừng và rừng được quản lý bảo vệ tốt hơn là thật sự cần thiết.

           II. TÊN DỰ ÁN, MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Quản lý bảo vệ, khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ và trồng lâm sản ngoài gỗ là cây dược liệu.

2. Mục tiêu

+ Quản lý, khai thác và phát triển lâm sản ngoài gỗ phù hợp, rừng được quản lý bảo vệ tốt hơn. Tăng thu nhập cho hộ gia đình nhận khoán quản lý bảo vệ rừng và sống gần rừng.

+ Trồng 30 ha cây lâm sản ngoài gỗ là cây dược liệu để từng bước tạo vùng nguyên liệu được ổn định, tận dụng tiềm năng đất đai, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân sống gần rừng và cán bộ quản lý bảo vệ rừng của công ty.

3. Quy mô, địa điểm của Dự án

Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

3.1. Quản lý bảo vệ, khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ

         - Qui mô thực hiện quản lý, khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ: 10.000 ha.

         + Đối tượng: Rừng tự nhiên của công ty được UBND tỉnh Bình Định giao quyền quản lý;

         + Địa điểm: xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định;

         + Sản phẩm quản lý và tổ chức khai thác, tiêu thụ bền vững các loại lâm sản ngoài gỗ chính: Mật ong, Sa nhân, Ươi, Trám, Xoay, Cứt chuột, Mây, măng, Lan đất, Hoàng đằng, Mật nhân.

       - Dự kiến khối lượng sản phẩm thu hái theo năm.

 

TT

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch thu theo năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Mật ong

Lít

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2

Quả Xoay

Kg

10.000

 

30.000

 

30.000

 

3

Mây

Kg

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

4

Quả Trám

Kg

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5

Măng

Kg

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6

Quả Ươi

Kg

 

 

 

 

 

20.000

3.2. Trồng lâm sản ngoài gỗ là cây dược liệu

- Quy mô thực hiện: 30 ha. Trong đó: Cây Giảo cổ lam: 01 ha; cây Đinh lăng: 2,5 ha; cây Cứt chuột 05 ha; cây Sa nhân tím: 22 ha.

+ Địa điểm: xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định;

+ Công ty tự đầu tư trồng, chăm sóc: 9,3 ha làm mô hình điểm;

+ Hỗ trợ hộ dân trồng, chăm sóc: 20,7 ha. (Công ty làm đầu mối tiếp nhận các nguồn đầu tư để hỗ trợ hộ dân, hướng dẫn kỹ thuật, ký kết với Công ty dược liệu tiêu thụ sản phẩm cho hộ dân);

+ Xây dựng chuỗi liên kết trồng, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm.

Đọc 6575 lần
Lâm nghiệp Sông Kôn

Lâm nghiệp

Liên kết WebsiteGiới Thiệu

Copyright © 2017 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 056.3886.299                 - Fax: 056.3886.443.

- Email: lamnghiepskvt@gmail.com.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family