Apphyllorchis pallida

Phong lan, có 3-4 lá trên ngọn. Dò hoa dài 40-50 cm mang trên trăm hoa to 1.25 cm nở vào mùa xuân hay hạ.

Tên Việt: Chưa có
Đồng danh: Acriopsis liliifolia var. auriculata
Hình: orchidspecies.com
Mô tả: Phong lan, có 3-4 lá trên ngọn. Dò hoa dài 40-50 cm mang trên trăm hoa to 1.25 cm nở vào mùa xuân hay hạ.
Nơi mọc: Thừa Thiên, Huế
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần văn Thảo (5-2005)

APHYLLORCHIS Blume

Tên tiếng Việt: Âm lan, Lan không lá

[Từ chữ Hy Lạp aphyllos: không có lá, và orchis: một chi họ Lan; liên hệ đến hiện tượng không có lá của các loài trong chi này; cây chỉ có vẩy ở gốc]

Lan hoại sinh ở đất, không có lá, có vẩy ở gốc. Thân rễ ngắn mang rễ; thân thẳng, đơn, có bẹ.

Cụm hoa thành chùm; lá bắc và hoa thường nhiều. Lá đài giống nhau, rời, đứng. Cánh hoa cùng dạng và cỡ như đài. Cánh môi không cuống hoặc có móng, có tai hay không ở gốc; phiến nguyên hay chia thùy. Cột dính với đầu nhụy ngắn. Bao phấn có chân ngắn, có 2 ô, dính nhau. Khối phấn 2, hình trứng, rời.

Gồm tới 30 loài phân bố rộng từ Xri Lanca và  Tây Bắc Himalaya, tới Nhật Bản và Ôxtrâylia.

Aphyllorchis pallida
Aphyllorchis pallida
Aphyllorchis pallida

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot