Cây Lá Màu Vàng Bạc

CUNG CẤP CÂY LÁ MÀU VÀNG BẠC Cây lá màu vàng bạc hay cây vàng bạc tên khoa học: Codiaeumvariegatum, thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae.Cây lá

Cây gỗ nhỏ, cây bụi Tháng Mười Một 6, 2021

Khuyễn Mãi Hot