Dendrobium gibsonii

Phong lan lớn, thân phình ra và nhỏ dần trên ngọn, 3-4 chùm hoa, dài 15-20 cm, hoa 6-15 chiếc to 3-5 cm, mầu vàng sẫm đặc biệt có 2 đốm nâu đen trong họng, nở vào Xuân-Hạ.

Dendrobium gibsonii Paxton 1838

Đồng danh: Callista binocularis (Rchb. f.) Kuntze 1891; Callista gibsonii (Lindl.) Kuntze 1891.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan lớn, thân phình ra và nhỏ dần trên ngọn, 3-4 chùm hoa, dài 15-20 cm, hoa 6-15 chiếc to 3-5 cm, mầu vàng sẫm đặc biệt có 2 đốm nâu đen trong họng, nở vào Xuân – Hạ.

Nơi mọc: Lào Cai, Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên.

Theo Hoalanvietnam.org

Dendrobium gibsonii Paxton

Dendrobium gibsonii Paxton

Dendrobium gibsonii Paxton

Dendrobium gibsonii Paxton

Dendrobium gibsonii Paxton

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot