Dendrobium pachyphyllum

Phong lan mọc ở các vùng ẩm thấp. Thân ngắn có 2 lá dầy và bóng. Hoa mọc từ ngọn 1-2 chiếc to 1-1.5 cm có nhiều mầu sắc khác nhau: vàng, trắng, trắng sọc tím hay, nâu hồng có sọc. Thơm nhưng chóng tàn, nở vào mùa Xuân.

Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh. f. 1963

Đồng danh: Bolbidium pumilum (Kuntze) Brieger 1981; Bolbidium pusillum (Blume) Rauschert 1983; Dendrobium borneese Finet 1903; Dendrobium perpusillum Balakarishman 1970; Dendrobium pisibulbum Guillaumin 1963.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan mọc ở các vùng ẩm thấp. Thân ngắn có 2 lá dầy và bóng. Hoa mọc từ ngọn 1-2 chiếc to 1-1.5 cm có nhiều mầu sắc khác nhau: vàng, trắng, trắng sọc tím hay, nâu hồng có sọc. Thơm nhưng chóng tàn, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.

Dendrobium pachyphyllum

Dendrobium pachyphyllum

Dendrobium pachyphyllum

Dendrobium pachyphyllum

Dendrobium pachyphyllum

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot