Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan, hay thạch lan cỡ trung bình, cù mọc sát nhau, lá 5-6 chiếc. Dò hoa to và cứng dài 30-40 cm, hoa 6-40 chiếc, to 3 cm, không thơm, nở vào mùa Xuân khi gần tàn chuyễn sang mầu đỏ.

Cymbidium floribundum* Lindl. 1833

Đồng danh: Cymbidium illiberale Hayata 1914; Cymbidium pumilum Rolfe 1907.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan, hay thạch lan cỡ trung bình, cù mọc sát nhau, lá 5-6 chiếc. Dò hoa to và cứng dài 30-40 cm, hoa 6-40 chiếc, to 3 cm, không thơm, nở vào mùa Xuân khi gần tàn chuyễn sang mầu đỏ.
Nơi mọc: Lào Cai, Hoàng Liên Sơn.

Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan Cymbidium floribundum

Theo Hoalanvietnam.org

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot