Hạc đính chàm – Phaius indochinensis

Hạc đính chàm danh pháp: Phaius indochinensis là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Seidenf. & Ormerod mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.

Đồng danh:
Hình: E.F.de Vogel, Orchidasia
Tên Việt: Hạc đính chàm
Nơi mọc: Đac Glong, Đak nông, Lâm đồng, Đà lạt.
Mô tả: Địa lan cao 1th50
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W  = warm nóng từ 60°F-90°F hay 15.6°C – 32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 – 26.7 C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc (11-2005)

Hạc đính chàm - Phaius indochinensis
Hạc đính chàm - Phaius indochinensis
Hạc đính chàm - Phaius indochinensis
Hạc đính chàm - Phaius indochinensis
Hạc đính chàm - Phaius indochinensis

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot