Hãy Kể Tên Các Loại Thực Vật Quý Hiếm Ở Việt Nam, Danh Mục Sách Đỏ Cây Trồng Việt Nam

STT

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

Cấp báo động

SĐVN

NĐ 48

1

Ba gạc lá nhỏ

Rauvolfia indochinensis Pichon

T

2

Bảy lá một hoa, Tảo hưu

Paris polyphylla Smith

R

3

Bổ cốt toái

Drynaria fortunei (Kuntz. ex Mett.) J.Smith

T

4

Cầu diệp Evard

Bulbophyllum evradii Gagnep

R

5

Cầu diệp Hiệp

Bulbophyllum hiepii Aver

R

6

Cầu diệp Tixier

Bulbophyllum tixieri Seidenf

R

7

Cầu tích, Lông cu li

Cibotium barometz (L.) J.Smith

K

8

Chò chỉ

Parashorea chinensis Wang Hsie

K

9

Cơm lệnh nhỏ

Pothos kerrii Buchet ex Gagnep

R

10

Cúc mai, cây Indo

Indosia involucrata (Gagnep.) J. E. Vidal

T

11

Dầu đọt tím

Dipterocarpus grandiflorua. Blanco

R

12

Dó Bà Nà

Aquilaria banaensae Phamh

T

13

Dó bầu, Trầm hương

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

E

IIA

14

Du sam, Thông dầu

Keteleeria evelyniana  Mast

V

IIA

15

Đỉnh tùng

Cephalotaxus hainanensis H. L. Li.

Đang xem: Kể tên các loại thực vật quý hiếm ở việt nam

R

16

Đơn mạng

Maesa reticulata C. Y. Wu

R

17

Gụ lau, Gõ lau

Sindora tonkinensis A. Chev.

V

18

Hà thủ ô đỏ

Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson

V

19

Hoàng đàn giả, Tùng Bạch Mã

Dacrydium pierrei Hickel

K

20

Hoàng thảo hương thơm

Dendrobium amabile (Lour.) O'Brien

R

21

Hồi lá nhỏ

Illicium parvifolium Merr

R

22

Kiền kiền

Hopea pierrei Hance

K

23

Kim giao

Nageia freuryi (Hickle) Lawb

V

24

Kim giao cuống phình

Nageia wallichiana (Presl.) Kuntz

V

25

Kim tuyến

Anoetochilus chapaensis Gagnep

R

IA

26

Lá khôi

Ardisia silvestris Pit

V

27

Lan thông

Psilotum nudum (L.) Griseb.

K

28

Mở rạng

Pachylarnax precalva Dandy

V

29

Nắp ấm

Nepenthes annamensis Macfarl

R

30

Ngân nhĩ

Tremella fuciformic Berk

R

31

Ngũ gia bì hương

Acanthopanax gracilistyluss W.W. Smith

K

32

Nưa chân vịt

Tacca palmata Blume

R

33

Ô dước Nam

Lindera myrrha (Luor.) Merr.

Xem thêm: Các Loại Sáp Thực Vật Là Gì ? Tổng Hợp Công Dụng Các Loại Sáp

V

34

Pơ mu

Fokienia Hodgingsii (Dunn.) Henry & Thomas

K

IIA

35

Re hương

Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meissn.

K

IIA

36

Sao lá to

Hopea hainanensis Merr&Chun

K

37

Sến mật

Madhuca pasquieri (Dubard.) H.J.Lam.

Xem thêm: Học Bán Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Và Thú Y

K

38

Sừng dê

Strophanthus divaricatus (Luor) Hook&Arn

T

39

Thiên tuế

Cycas pectinata Griff

V

IIA

40

Trắc

Dalbergia cochinchinensis Pierre

V

IIA

41

Trợ hoa

Enkianthus quinqueflorus Lour

R

42

Trường ngân

Amesiodendron chinense (Merr.) Hu

T

43

Ý thảo

Dendrobium grantiosissimum Reichb.f.

R

E (Endangered): Đang nguy cấp

R (Rare): Hiếm ( có thể sẽ nguy cấp)

K (Insufficienly known) Không biết chính xác

IA: Nghiêm cấm khai thác và sử dụng

V (Vulnerable): Sẽ nguy cấp

T (Threatened): Bị đe dọa

HA: Hạn chế  khai thác và sử dụng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot