Hỏa hoàng – Ascocentrum garayi

Phong lan nhỏ, thân mọc thẳng. Lá cứng, chùm hoa dài 10 25 phân, hoa 15-20 chiếc, mọc dầy to 2 phân, mầu cam sẫm khác hẳn với Ascocentrum miniatum hoa thưa mầu vàng cam nhạt và trong sáng hơn.

Ascocentrum garayi E.A.Christenson 1992
Đồng Danh: Ascocentrum miniatum var. garayi (Christenson) M.Wolff & O.Gruss 2007
Tên Việt: Hoả hoàng
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân mọc thẳng. Lá cứng, chùm hoa dài 10 25 phân, hoa 15-20 chiếc, mọc dầy to 2 phân, mầu cam sẫm khác hẳn với Ascocentrum miniatum hoa thưa mầu vàng cam nhạt và trong sáng hơn.
Nơi mọc: Từ Điện biên tới Phú Quốc.

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Theo Hoalanvietnam.org

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot