Hoàng thảo Đắc min – Dendrobium indivisum

Phong lan cao 15-30 cm, lá dầy và cứng. Hoa đơn độc to 9 mm, mọc tử kẽ lá vào mùa Hạ đến mùa Đông.

Dendrobium indivisum [Blume] Miq. 1859

Đồng danh: Dendrobium indivisum var. fuscum P.O’ Byrne 1997; Dendrobium indivisum var. pallidum Schweinf. 1985; Dendrobium neolampangense Aver. 1988.

Tên Việt: Hoàng thảo Đắc min (TH).

Mô tả: Phong lan cao 15-30 cm, lá dầy và cứng. Hoa đơn độc to 9 mm, mọc tử kẽ lá vào mùa Hạ đến mùa Đông.

Nơi mọc: Đắc Lắk, Kon Tum, Tây Ninh, Phú Quốc.

Hoàng thảo Đắc min - Dendrobium indivisum

Hoàng thảo Đắc min - Dendrobium indivisum

Hoàng thảo Đắc min - dendrobium indivisum

dendrobium indivisum - Hoàng thảo đắc min

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot