Lan cô lý bắc – Chrysoglossum assamicum

Loài lan đất, thân rễ bò, lá thuôn dài, trên củ giả mảnh. Cụm hoa ở đỉnh có củ giả thẳng. Hoa nhỏ màu xanh nhạt có sọc màu nâu, tím, cánh môi màu trắng

Tên Việt Nam: Lan cô lý bắc
Tên Latin: Chrysoglossum assamicum
Đồng danh: Chrysoglossum assamicum Hook.f; Chrysoglossum sinense Mansf; Collabiopsis assamica (Hook.f.) S.S.Ying; Collabium assamicum (Hook.f.) Seidenf
Họ: Cá hường sông Coiidae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Loài lan đất, thân rễ bò, lá thuôn dài, trên củ giả mảnh. Cụm hoa ở đỉnh có củ giả thẳng. Hoa nhỏ màu xanh nhạt có sọc màu nâu, tím, cánh môi màu trắng, có 3 sóng đến nửa thùy giữa, hai thùy bên gần tròn rộng, có các sọc màu tím nhạt. Cựa ngắn, chót màu tím

Phân bố: Cây mọc ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 71

Lan cô lý bắc - Chrysoglossum assamicum

Lan cô lý bắc - Chrysoglossum assamicum

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot