Lan giả kiến cò bidoup – Amitostigma bidupense

Cây phụ sinh mọc trên đá, thỉnh thoảng mọc trên đất. Lá 1-2 chiếc hình trái tim dài 2-8 cm. Cành hoa dài 8-16 cm, Cụm hoa chùm dày ở mọc ở đỉnh hoa 3-8 chiếc màu hồng hay tím, Cựa dài cong ra phía sau

Tên Việt Nam: Lan giả kiến cò bidoup
Tên Latin: Amitostigma bidupense
Đồng danh: Amitostigma bidupense (Aver)
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Cây phụ sinh mọc trên đá, thỉnh thoảng mọc trên đất. Lá 1-2 chiếc hình trái tim dài 2-8 cm. Cành hoa dài 8-16 cm, Cụm hoa chùm dày ở mọc ở đỉnh hoa 3-8 chiếc màu hồng hay tím, Cựa dài cong ra phía sau. Môi trên có móc màu tím đậm, cánh môi chia ba thuỳ, thuỳ giữa lớn 2 thùy bên hẹp dính vuông góc với thùy giữa, thuỳ  giữa có sọc màu tím đậm,  hoa không thơm nở vào mùa mưa từ tháng 7-8 hàng năm.

Phân bố: Việt Nam: Loài mới của Việt Nam được mô tả năm 2006. Mọc ở nơi có độ ẩm rất cao và ở độ cao 2000m trở lên như Lạc Dương, Bi Đúp – Lâm Đồng, Daklak, Ngọc Lĩnh, Kontum. Đây là loài đặc hữu ở Việt Nam.

Mô tả loài: Phùng Mỹ Trung.

Lan giả kiến cò bidoup - Amitostigma bidupense

Lan giả kiến cò bidoup - Amitostigma bidupense

lan giả kiến cò bidoup - Amitostigma bidupense

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot