Lan hồ điệp trung – Phalaenopsis gibbosa

Lan sống phụ sinh hay sống trên đá, thân ngắn, dễ nhiều dẹt, màu xanh. Lá 2 – 3 chiếc, thuôn bầu dục, dài 8 – 18cm, rộng 3 – 6cm dày, gân phụ nhiều. Cụm hoa chùm, gẫy khúc dài hơn lá, hoa màu trắng, cánh môi màu vàng

Tên Việt Nam: Lan hồ điệp trung
Tên Latin: Phalaenopsis gibbosa
Đồng danh: Phalaenopsis gibbosa Sweet; Phalaenopsis parishii auct. non Rchb.f
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh hay sống trên đá, thân ngắn, dễ nhiều dẹt, màu xanh. Lá 2 – 3 chiếc, thuôn bầu dục, dài 8 – 18cm, rộng 3 – 6cm dày, gân phụ nhiều. Cụm hoa chùm, gẫy khúc dài hơn lá. Hoa màu trắng, cánh môi màu vàng, chia 3 thùy, hai thùy đứng, thùy giữa rộng và nhọn đầu.

Phân bố: Loài đặc hữu Đông Dương, mọc ở Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây, Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 179.

Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa

Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa

Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot