Lan la dơn lá dầy – Oberonia pachyphyla

Lan sống phụ sinh, nhỏ. Lá xếp 2 dãy trong 1 mặt phẳng, thuôn dày dài 1 – 3cm, rộng 0,4 – 1cm, đỉnh tù. Cụm hoa bông dày, cao 2 – 3cm. Hoa nhỏ màu nâu đỏ

Tên Việt Nam: Lan la dơn lá dầy
Tên Latin: Oberonia pachyphyla
Đồng danh: Oberonia pachyphyla King et Pantling; Oberonia apiculata Kerr
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, nhỏ. Lá xếp 2 dãy trong 1 mặt phẳng, thuôn dày dài 1 – 3cm, rộng 0,4 – 1cm, đỉnh tù. Cụm hoa bông dày, cao 2 – 3cm. Hoa nhỏ màu nâu đỏ, cánh môi hình tam giác, mép răn reo.

Phân bố: Cây mọc ở Ninh Bình, Lâm Đồng, Ninh Thuận và phân bố ở Nêpan, Ấn Độ, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 162.

Lan la dơn lá dầy - Oberonia pachyphyla

Lan la dơn lá dầy - Oberonia pachyphyla

Lan la dơn lá dầy - Oberonia pachyphyla

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot