Lan len ít hoa – Eria dacrydium

Lan sống phụ sinh, thân hình trụ, cao 10 – 15cm, gốc có dạng củ, đỉnh có 1 – 3 lá. Lá hình giáo dài, thuôn cả hai đầu, dài 4 – 6cm, rộng 0,5 – 0,8cm có 3 – 5 gân. Cụm hoa ở đỉnh dài 5cm, có 2 hoa, màu trắng

Tên Việt Nam: Lan len ít hoa
Tên Latin: Eria dacrydium
Đồng danh: Eria dacrydium Gagnep; Eria clavicaulis auct. non Wall.et Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân hình trụ, cao 10 – 15cm, gốc có dạng củ, đỉnh có 1 – 3 lá. Lá hình giáo dài, thuôn cả hai đầu, dài 4 – 6cm, rộng 0,5 – 0,8cm có 3 – 5 gân. Cụm hoa ở đỉnh dài 5cm, có 2 hoa, màu trắng, lá Bắc vàng. Cánh môi có 3 thùy, gốc có 4 chai và lông.

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở Tây Nguyên, Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 111.

Lan len ít hoa - Eria dacrydium

Lan len ít hoa - Eria dacrydium

Lan len ít hoa - Eria dacrydium

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot