Lan lọng lông – Bulbophyllum hirtum

Lan sống phụ sinh, thân rễ dài. Củ giả cách nhau khoảng 1 – 2cm, dạng thuôn tròn, cao 2 – 3cm, đỉnh mang 2 lá. Lá rụng khi có hoa thuôn dài. Cụm hoa dạng bông dài 20 – 30cm. Hoa xếp sát nhau, nhỏ bé màu vàng xanh. Cánh đài có nhiều lông.

Tên Việt Nam: Lan lọng lông
Tên Latin: Bulbophyllum hirtum
Đồng danh: Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm) Lindl. Bulbophyllum kerrii Rolfe
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ dài. Củ giả cách nhau khoảng 1 – 2cm, dạng thuôn tròn, cao 2 – 3cm, đỉnh mang 2 lá. Lá rụng khi có hoa thuôn dài. Cụm hoa dạng bông dài 20 – 30cm. Hoa xếp sát nhau, nhỏ bé màu vàng xanh. Cánh đài có nhiều lông. Cánh môi màu vàng có lông màu nâu ở giữa, màu vàng ở mép. Hoa thơm.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng) và phân bố ở Nêpal, Ấn Độ, Mianma, Thái Lan…

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 39.

Lan lọng lông - Bulbophyllum hirtum

Lan lọng lông - Bulbophyllum hirtum

Lan lọng lông - Bulbophyllum hirtum

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot