Lan lọng Việt Nam – Bulbophyllum vietnamense

Củ giả hình trái xoan, cao 1 – 1,5cm, có cạnh. Lá 1, dạng trái xoan tròn, dài 15 – 20cm, rộng 0,5 – 1,2cm, đỉnh lõm. Cụm hoa chùm, hoa nhỏ màu vàng

Tên Việt Nam: Lan lọng việt nam
Tên Latin: Bulbophyllum vietnamense
Đồng danh: Bulbophyllum vietnamense Seidenf; Bulbophyllum dalatense Auct.Non Gagnep.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài, củ giả hình trái xoan, cao 1 – 1,5cm, có cạnh. Lá 1, dạng trái xoan tròn, dài 15 – 20cm, rộng 0,5 – 1,2cm, đỉnh lõm. Cụm hoa chùm, hoa nhỏ màu vàng, cánh đài bên lõm lòng thuyền, cánh môi dạng lưỡi.

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 51.

Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense

Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense

Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot