Lan tóc tiên trung – Holcoglossum subulifolium

Lan sống phụ sinh, thân ngắn, lá có phiến hẹp, nhọn, có rãnh, dạng như hình ống, cong rũ xuống, dài đến 50cm. Cụm hoa chùm buông xuống, dài 30cm. Hoa trắng, cánh môi vàng ở gốc, mép có lông, cựa ngắn.

Tên Việt Nam: Lan tóc tiên trung
Tên Latin: Holcoglossum subulifolium
Đồng danh: Holcoglossum subulifolium (Rchb.f.) Christenson, Holcoglossum watsonii (Rolfe),Trần Hợp
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn, lá có phiến hẹp, nhọn, có rãnh, dạng như hình ống, cong rũ xuống, dài đến 50cm. Cụm hoa chùm buông xuống, dài 30cm. Hoa trắng, cánh môi vàng ở gốc, mép có lông, cựa ngắn.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung: Quảng Trị, Nha Trang, lên Tây Nguyên : Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng và phân bố ở Thái Lan, Mianma.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 140.

Lan tóc tiên trung - Holcoglossum subulifolium

Lan tóc tiên trung - Holcoglossum subulifolium

Lan tóc tiên trung - Holcoglossum subulifolium

Lan tóc tiên trung - Holcoglossum subulifolium

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot