Lan tục đoạn đỏ – Pholidota rubra

Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dài. Củ giả xa nhau. Dạng quả trám, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn tròn, tù ở đỉnh, gốc thuôn thành cuống. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, gẫy khúc, thẳng hay rủ xuống. Hoa nhỏ màu xanh nhạt, lá bắc ở ngoài. Cánh môi màu đỏ.

Tên Việt Nam: Lan tục đoạn đỏ
Tên Latin: Pholidota rubra
Đồng danh: Pholidota rubra Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dài. Củ giả xa nhau. Dạng quả trám, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn tròn, tù ở đỉnh, gốc thuôn thành cuống. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, gẫy khúc, thẳng hay rủ xuống. Hoa nhỏ màu xanh nhạt, lá bắc ở ngoài. Cánh môi màu đỏ.

Phân bố: Cây mọc ở Ninh Bình, Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, ĐắK Lắk), Lâm Đồng, và phân bố ở Hymalaya, Mianma.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 181.

Lan tục đoạn đỏ - Pholidota rubra

Lan tục đoạn đỏ - Pholidota rubra

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot