Mô Là Gì ? Kể Tên Một Số Loại Mô Thực Vật Bài 3 Trang 25 Sgk Sinh Học 6

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Đang xem: Kể tên một số loại mô thực vật

Có các loại mô :

– Mô nâng đỡ.

– Mô phân sinh ngọn.

– Mô mềm.

*

Mô là tập hợp cáctế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô thực vật: Mô nâng đỡ, mô phân sinh ngọn, mô mềm…

Mô là tập hợp của những tế bào có cấu tạo, hình dạng giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Thực vật có mô phân sinh ngọn và mô phân sinh thân.

Mô là tập hợp của những tế bào có cấu tạo,hình dạng giống nhau, cùng thực hiện mộtchức năng.

VD : mô phân sinh ngọn,mô mềm,mô nâng đỡ…

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô : Mô nâng đỡMô phân sinh ngọnMô mềm.

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô :

+ Mô nâng đỡ+ Mô phân sinh ngọn+ Mô mềm.

– Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.– Có các loại mô :+ Mô nâng đỡ+ Mô phân sinh ngọn+ Mô mềm

Mô làmột tập hợp tế bào chuyên hóa (cùng chất gian bào),có cấu tạo giống nhau cùng nhau thực hiện một chức năng nào đó trong cơ thể người và động vật.

phân sinh ngọn +mềm +nâng đỡ …

tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia

Mô là: nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng

Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ…

Tế bào mô phân sinh có khả năng phân chia

1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

2. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

3. Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật ?

1 . tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

trả lời :

Nhận xét hình dạng các loại tế bào thực vật: Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau

– Nhận xét về kích thước: rất khác nhau, đa số có kích thước rất nhỏ bé phải quan sát bằng kính hiển vi ( trừ tép chanh, bười)

2 . tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

trả lời :

1. nhân 2. chất tế bào

3. lục lạp 4. vách tế bào

5. không bào 6. màng sinh chất

3 . Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật ?

trả lời :

– Mô là: một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

– một số loại mô là : mô phân sinh trưởng , mô mềm , mô nâng đỡ

Đúng 0
Bình luận (0)

1.Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng khác nhau

2. Tế bào thực vật gồm những thành phần: vách tế bào (chỉ có ở thực vật) ; màng sinh chất ; chất tế bào ; nhân và một số thành phần khác như : không bào ; lục lạp ( ở tế bào thit lá ) , …

3. Mô là nhóm tế bào thực vật có hình dạng , cấu tạo giống nhau , cung thực hiện một chức năng riêng

Các loại mô có ở thực vật : Mô phân sinh ngọn; mô mềm;mô nâng đỡ

Đúng 0
Bình luận (0)

1.Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

2.Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

3.Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.Có các loại mô :Mô nâng đỡMô phân sinh ngọnMô mềm.

k k k cho mình nhá !

Đúng 0
Bình luận (0)

1.Tế bào thực vật có kíchthước và hình dạng như thế nào.

2.Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào.

Xem thêm: ĐịNh HướNg Và Nhu Cầu Xã Hội Ngành Bảo Vệ Thực Vật, Ngành Bảo Vệ Thực Vật

3.Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật.

Lớp 6 Sinh học Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
2
1
Gửi Hủy

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Trả lời:

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

Câu 2.Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Trả lời:

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Câu 3. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Trả lời:

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô :Mô nâng đỡMô phân sinh ngọnMô mềm.

Đúng 1
Bình luận (1)

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Trả lời:

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

Câu 2. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Trả lời:

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Câu 3. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Trả lời:

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô : Mô nâng đỡMô phân sinh ngọnMô mềm.

Đúng 0
Bình luận (0)

Tế bào thực vật có hình dạng và kích thước như thế nào? Bao gồm những thành phần nào? Mô là gì? Kể tên một số mô thực vật.

Lớp 6 Sinh học Chương I. Tế bào thực vật
2
0
Gửi Hủy

-Tế bào thực vật có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, cấu tạo gồm các thành phần chính sau:

+ Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định .

+ Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

+ Chất tế bào : chứa các bào quan.

+ Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

+ Không bào

– Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

VD: mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Đúng 0
Bình luận (0)

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô :Mô nâng đỡMô phân sinh ngọnMô mềm.

Đúng 0
Bình luận (0)

1) Nêu cấu tạo của tế bào thực vật?

2) Rễ gồm mấy loại? Cho ví dụ

3) Mô là gì? Kể tên các loại mô

4) Rễ gồm những miền nào? Nêu chức năng từng miền

5)Vì sao khi trồng cây lấy gỗ, lấy sợi người ta thường tỉa cành mà không bấm ngọn?

6) Cây 1năm, cây lâu năm là gì ? Cho ví dụ

7) Vì sao phải thu hoạch cây có rễ củ trước khi ra hoa ?

Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

Ở thực vật có các loại mô phân sinh

(1) Mô phân sinh đỉnh, (2) Mô phân sinh lóng (3) Mô phân sinh bên

Cây một lá mầm có những loại mô phân sinh nào?

A. (1) và (3)

B. (2) và (3)

C. (1), (2) và (3)

D. (1) và (2)

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Cây một lá mầm có mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng, mô phân sinh bên chỉ có ở cây hai lá mầm.

Đúng 0
Bình luận (0)

thực vật quý hiếm là gì . em hyax kể tên các loại thực vật quý hiếm ( 3 loại )

Lớp 6 Sinh học
4
0
Gửi Hủy

Tham khảo

Thực vật quý hiếm là thực vậtcó giá trị kinh tế (lấy gỗ. làm thuốc; cây công nghiệp…) nhưng đang bị khai thác quá mức và số lượng ngày càng giảm sút.

VD

Thông Tre lá ngắn

Thông Pà cò

Thông đỏ

Đúng 2
Bình luận (2)

Thực vậtquý hiếm là những loài thực vậtcó giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Ép Dầu Thực Vật Gia Đình Giá Như Cho, Thanh Lý Máy Ép Dầu Công Nghiệp Ép 40Kg/H Giá Rẻ

VD:tam thất, cây trắc, hoàng đàn

Đúng 1
Bình luận (0)

Thực vật quý hiếm là gì ?

– Thực vật quý hiếm là thực vật có giá trị kinh tế (lấy gỗ, làm thuốc; cây công nghiệp …) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng hiếm đi.

Em hãykể tên các loại thực vật quý hiếm ( 3 loại )

– Sâm ngọc linh,Thông Pà cò,Thông đỏ

Đúng 2
Bình luận (1)
1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot