Móng rùa – Dendrobium anceps

Phong lan, cao tới 60 cm, lá ngắn và dầy. Hoa một chiếc, to 1.25 cm, thơm, mọc ở giữa 2 lá, phần lớn ở ngọn, nở vào mùa Hạ và Thu.

Đồng danh: Aporum anceps Lindley 1830; Callista anceps (Sw.) Kuntze 1891; Ditulima anceps (Sw.) Raf. 1836.

Tên Việt: Móng rùa (PHH).

Mô tả: Phong lan, cao tới 60 cm, lá ngắn và dầy. Hoa một chiếc, to 1.25 cm, thơm, mọc ở giữa 2 lá, phần lớn ở ngọn, nở vào mùa Hạ và Thu.

Nơi mọc: Tìm thấy tại Bản Đôn, Krong Na, Đắc Lắc ngày 27-3-2008.

 Dendrobium anceps - Hoàng thảo móng rùa

Dendrobium anceps - Hoàng thảo móng rùa

Dendrobium anceps - Hoàng thảo móng rùa

Dendrobium anceps - Hoàng thảo móng rùa

Dendrobium anceps - Hoàng thảo móng rùa

Dendrobium anceps - Hoàng thảo móng rùa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hoa đẹp

Khuyễn Mãi Hot