Tế Bào Thực Vật Gồm Những Bộ Phần Chủ Yếu Nào Nêu Chức Năng Của Từng Bộ Phận Đó

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

– Vách tế bào : làm cho tế bào có hình dạng nhất định- Màng sinh chất : bao bọc ngoài chất tế bào- Chất tế bào : là chất keo lỏng , trong chứa các bào quan như lục lạp- Nhân : điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào- Không bào : chứa dịch tế bào

Trần Tuyết Tâm

*

Tế bào thực vật gồm:

– Vách tế bào: Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

Đang xem: Tế bào thực vật gồm những bộ phần chủ yếu nào nêu chức năng của từng bộ phận đó

– Màng sinh chất: Bao bọc ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào: Chất keo lỏng, trong chứa các bào quan, nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tếbào.

– Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Xem thêm: Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật Cực Dễ!, Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật

– Không bào: Chứa dịch tế bào

Tế bào thực vật gồm:

-Vách tế bào:làm cho tế bào có hình dạng nhất định

-màng sinh chất:bao bọc ngoài chất tế bào

-chấttế bào:chứa các bào quan

-Nhân:điều khiểm mọi hoạt động sống của tế bào

-ko bào

Chúc Bạn Học Tập Tốt!

1:viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ?những yếu tố nào là điều kiiện cần thiết cho quan hợp?2 cây k có lá hoạc lá sớm rụng thì chức năng bộ phận nào do cây đảm nhận ?vì sao?3 tế bào thực vật có hình dạng và kích thước như thế nào ?bao gồm những thành phần nào?mô là j ?kể tên một số mô thực vật.

4 trình bày quá trình phân bào?sự lớn lên và phân phia tế bào có ý nghĩa j vs thực vật5.nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?6 cây cần nước và các loại muối khoáng như thế nào? ộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụnước và muối khoáng ?

7.cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ?chức năng của một phần là gì ?8 hô hấp ở cây là gì . viết sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp của cây9. nêu ý ngĩa của sự thoát hơi nước qua lá ?11 thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ?nêu ví dụ?12. vì sao hô hấp và quang hợp trâí ngược nhau nhưng lại quan hệ chặt chẽ vs nhauGiaỉ dùm mình nhé , đây là môn sinh lớp 6 ạ

Lớp 6 Ngữ văn
1
0

Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Nêuchức năng của từng bộ phận

Lớp 6 Ngữ văn
1
0

hạt gồm những bộ phận nào ?Chức năng của từng bộ phận đó?

Lớp 6 Ngữ văn
5
0

LẬP BẢNG CẤU TẠO BÀO THỰC VẬT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO CHẤT

Lớp 6 Ngữ văn
5
0

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào?nêu chức năng của mỗi bộ phận đó?

Lớp 6 Ngữ văn
2
0

Nêu cấu tạo tế bào , chức năng của các bộ phận

Có mấy loại rễ ,đặc điểm của rễ

Các bộ phận của thân non , chức năng của các bộ phận đó

ai làm được cho mình thank you nha

like nữa chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nhanh nhanh hộ mình nhé mình cần gấp

Lớp 6 Ngữ văn
3
0

môn sinh học nha

những bộ phận nào sau đây ko có ở tế bào độngvật mà chỉ có ở tế bào thực vật :

A.lục lạp và vách tế bào

B.lục lạp và màng sinh chất

C.nhân và màng sinh chất

D.chất tế bào và ko bào

giúp mk nha .các anh chị lớp trên cũng giúp em nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Lớp 6 Ngữ văn
5
0

1.Ý nghĩa của sự lớn lên phân chia ở tế bào đối với sinh vật là………….

2. Bộ phận nào của tế bào có chức năng điều khiển các hoạt động sống ?

A. Lục lạp B.Không bào C. Màng sinh chất D. Nhân tế bào

3.

Xem thêm: Cây Tía Tô: Đặc Điểm Thực Vật Của Cây Tía Tô “Thần Dược” Của Sức Khỏe

Thực vật có hoa có những cơ quan…………

4. Nhóm thực vật nào sau đây là thực vật có hoa :

A. Cây chanh, trầu không, lúa, xoài B. Cây phượng, trầu không, cây lúa, cây cam

C. Cây phượng, dương xỉ, lúa, vải D. Cây phượng, cam, lúa, vải

Lớp 6 Ngữ văn
1
0

Đề kiểm tra Sinh học lớp 6 của các năm khác

1. Trình bày sự lớn lên và sự phân chia tế bào thực vật ? Tế bào phân chia lớn lên có ý

nghĩa gì ? Tế bào bộ phận của cây có khả năng phân chia không ?

2. Trình bày cấu tạo miền hút của rễ. Có phải tất cả rễ cây đều có miền hút ?

3. Vẽ sơ đồ cấu tạo miền hút của rễ . Nêu chức năng của từng bộ phận

4. Trình bày chức năng của nông hút và Đường đi của nước và muối khoáng hòa tan

5. Kể tên 1 số loại thân biến dạng và nêu chức năng của chúng

6. Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn

7. Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp ? Nêu ý nghĩa của quang hợp

8. Vì sao cần trồng cây vào đúng thời vụ ?

9. Mỗi em có thể làm gì để tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương

10. Muốn chứng minh được cây xanh có hô hấp không ta phải làm những thí nghiệm nào ?

11. Hô hấp là gì ? viết sơ đồ quá trình hô hấp . Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

12. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chắt chẽ với nhau ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot