Thụ Tinh Kép Ở Thực Vật Có Hoa Là Sự Kết Hợp Của ? Thụ Tinh Kép Ở Thực Vật Có Hoa Là:

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

A. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.Bạn đang xem: Vì sao thụ tinh ở thực vật có hoa là thụ tinh kép

B. Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.

Đang xem: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của

C. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.

*

Lời giải:

Thụ tinh kép: sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực với trứng và nhân cực hình thành hợp tử và nội nhũ.

Đáp án cần chọn là: B

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của?

A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

C. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội

D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

b/ Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

b/ Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là trường hợp nào sau đây?

A. Giao tử đực của hoa này thụ phấn cho noãn của hoa kia và ngược lại.

B. Cả hai giao tử đực đều tham gia vào thụ tinh

C. Hai giao tử đực đều thụ tinh với hai noãn tạo thành hai hợp tử

D. Giao phấn chéo

Đáp án B

Quá trình thụ tinh ở thực vật

* KN thụ tinh ở thực vật: Là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới.

* Gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn nảy mầm của hạt phấn:

+ Tế bào ống phấn nảy mầm tạo ra ống phấn.

+ Nhân tế bào sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử (giao tử đực) được ống phấn đưa đến túi phôi.

– Giai đoạn thụ tinh:

+ Tinh tử 1 (n) + tế bào cực (2n) → tế bào tam bội (3n).

+ Tinh tử 2 (n) + tế bào trứng (n) → hợp tử (2n) → phôi.

Đúng 0 Bình luận (0)

Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

Lớp 11 Sinh học Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật 3 0 Gửi Hủy

c nha các bạn

Đúng 0 Bình luận (0)

c/ Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội

Đúng 0 Bình luận (0)

c/ Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội

Đúng 0 Bình luận (0)

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép?

⦁ thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)

⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa

⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín

⦁ thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu hế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống

⦁ tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép

Phương án trả lời đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 11 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án:B

Đúng 0 Bình luận (0)

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép:

(1). Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với 1 trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội 2n tạo nên tế bào nhân tam bội 3n

(2). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa

(3). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín

(4). Thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống nhằm duy trì nòi giống

(5). Tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép

Phương án trả lời đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D.5

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

(1). Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với 1 trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội 2n tạo nên tế bào nhân tam bội 3n à đúng

(2). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa à đúng

(3). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín à đúng

(4). Thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống nhằm duy trì nòi giống à đúng

(5). Tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép à sai, thụ tinh kép chỉ có ở thực vật Hạt kín

Đúng 0 Bình luận (0)

Trong quá trình thụ tinh kép ở thực vật có hoa, một tinh tử kết hợp với tế bào nhân cực để tạo ra

A.

Xem thêm: Các Mẫu Tấm Ốp 3D Sợi Thực Vật, Tấm Ốp Tường 3D Sợi Thực Vật Gaps

túi phôi.

B.hợp tử

C. tế bào thịt quả.

D.tế bào tam bội.

Lớp 11 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Chọn D.

Giải chi tiết:

1 tinh tử (n) kết hợp với nhân cưc (2n) tạo ra tế bào tam bội

Đúng 0 Bình luận (0)

Ở thực vật có hoa, thụ tinh kép là hiện tượng cùng lúc nhân thứ nhất (giao tử được thứ nhất) thụ tinh với tế bào trúng tạo thành hợp tử, nhân thứ hai (giao tử đực thứ hai) đến hợp nhất với nhân lưỡng bội ở trung tâm của túi phôi hình thành nên nhân tam bội (2n). Ý nghĩa sinh học của thụ tinh kép là:

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

B. Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển.

C. Nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của cây trong giai đoạn còn non

D. Tiết kiệm năng lượng ATP cho hoạt động thụ tinh.

Lớp 11 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Chọn A.

Xem thêm: Thức Ăn Vật Nuôi Có Nguồn Gốc Từ Thực Vật, Chất Khoáng

Giải chi tiết:

B Csaivì ở thực vật 2 lá mầm chất dinh dưỡng tích lũy trong lá mầm nên khi đó nội nhũ sẽ không có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng

Chọn A

Đúng 0 Bình luận (0)

Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng

A. Vừa thụ phấn vừa thụ tinh trên cùng 1 hoa

B. Vừa thụ phấn vừa giao phấn

C. Kết hợp giữa 1 tinh tử với noãn cầu

D. Kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân cực

Lớp 11 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Lời giải:

Thụ tinh kép là sự kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân cực.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot