Trắc Nghiệm Sinh 11 Bài Tập Trắc Nghiệm Bài 42 Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật Quiz

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở thực vật

Câu 1.

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật

Ở cây có hoa, giao tử đực được hình thành từ tế bào mẹ

A.giảm phân cho 4 tiểu bao tử → 1 tiểu bao tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực

B.Nguyên phân 2 lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào từ nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

C.Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

D.Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → mỗi tiểu bảo tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2. Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

A.có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

B.tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

C.duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

D.hình thức sinh sản phổ biế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Đột Biến Gen Ở Thực Vật, Đột Biến Gen Là Gì

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp

A.có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

B.ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

C.có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

D.của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4. Thụ tinh ở thực vật có hoa là sự kết hợp

A.hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội

B.nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

C.nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử

D.của hai tinh tử với trứng trong túi phôi

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5.

Xem thêm: 100 Bài Thơ Truyện Chủ Đề Thực Vật “, Truyện Hay Mầm Non: Truyện Chủ Đề Thực Vật

Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua

A.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

C.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

D.1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6. Tự thụ phấn là sự

A.thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

B.thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

C.thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài

D.kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

❮ Bài trướcBài sau ❯

*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot