Vì Sao Thể Đa Bội Thường Gặp Ở Thực Vật ? Vì Sao Thể Đa Bội Ít Gặp Ở Động Vật

Hình thành loài bằng đa bội hóa khác nguồn thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật vì ở động vậtđa bội hóa thường gây những rối loạn về

*

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thể dị đa bội ?

I. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.Bạn đang xem: Thể đa bội thường gặp ở

II.Thể đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

Đang xem: Vì sao thể đa bội thường gặp ở thực vật

III. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

IV. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thể dị đa bội ?

I. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

II.Thể đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

III. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

IV. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thể dị đa bội ?

I. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

II.Thể đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

III. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

IV. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thể dị đa bội?

(1) Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

(2) Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

(3) Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

(4) Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hoá

A.l

B.2

C.3

D 4

Khi nói về thể di đa bội, cho các phát biểu sau:

(1) Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.

Xem thêm: Hình Vẽ Sau Mô Tả Thí Nghiệm Về Hô Hấp Ở Thực Vật Phát, Sinh Học 11

(3) Thể dị đa bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật.

(4) Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

Số phát biểu đúng là:

A.1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng về thể lệch bội?

(1) Thể lệch bội mang bộ NST của hai loài khác nhau.

(2) Thể lệch bội có khả năng sinh trưởng, sinh sản hữu tính bình thường.

(3) Thể lệch bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

(4) Ở người đa số lệch bội gây chết ở giai đoạn sớm.

(5) Trong chọn giống có thể sử dụng lệch bội để xác định vị trí gen trên NST

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án : C

Thể lệch bội vẫn mang 1 bộ NST của loài đó => 1 sai

Thể lệch bội gây mất cân bằng gen nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển , thể lệch bội thường không

có khả năng sinh sản => 2 sai

Thể lệch bội thường gặp ở thực vật ít gặp ở động vật, một phần do ở động vật có cơ chế xác định giới tính

phức tạp=> 3 sai

Ở người, đa số thể lệch bội đều chết ở giai đoạn sớm, chỉ một số thể lệch bội ở các NST có kích thước nhỏ

( như NST số 21) hoặc NST giới tính X( do chỉ 1 NST X hoạt động, còn bị bất hoạt)hoặc Y chứa ít gen nên ít

ảnh hưởng đến mất cân bằng gen hơn là có thể sống sót, tuy nhiên cấu tạo và hoạt động chức năng của các bộ

phận cơ thể không được bình thường=> 4 đúng

Thể lệch bội có thể dùng để xác định vị trí của gen trên NST => 5 đúng

Đúng 0 Bình luận (0)

Ở thực vật, hiện tượng lai xa và đa bội hóa trong quá trình hình thành loài mới xuất hiện phổ biến, điều này dẫn đến nhiều loài thực vật là loài đa bội. Tại sao ở động vật ít gặp loài đa bội?

A. Động vật không sống được trong những môi trường khắc nghiệt – môi trường có các tác nhân gây đột biến.

B. Đa bội thể thường phát sinh trong quá trình nguyên phân, mà đa số các loài động vật đều sinh sản hữu tính.

Xem thêm: Hội Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

D. Vật chất di truyền của động vật ổn định và được đóng gói kỹ hơn trong cấu trúc liên kết với protein histon.

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

Ở thực vật, hiện tượng lai xa và đa bội hóa trong quá trình hình thành loài mới xuất hiện phổ biến, điều này dẫn đến nhiều loài thực vật là loài đa bội. Động vật ít gặp loài đa bội do với các đột biến NST, động vật rất nhạy cảm do có cơ chế thần kinh phát triển, thể đột biến thường chết trong giai đoạn sơ sinh.

Đúng 0 Bình luận (0)

Ở thực vật, hiện tượng lai xa và đa bội hóa trong quá trình hình thành loài mới xuất hiện phổ biến, điều này dẫn đến nhiều loài thực vật là loài đa bội. Tại sao ở động vật ít gặp loài đa bội?

A. Động vật không sống được trong những môi trường khắc nghiệt – môi trường có các tác nhân gây đột biến

B. Đa bội thể thường phát sinh trong quá trình nguyên phân, mà đa số các loài động vật đều sinh sản hữu tính

C. Với các đột biến NST, động vật rất nhạy cảm do có cơ chế thần kinh phát triển, thể đột biến thường chết trong giai đoạn sơ sinh

D. Vật chất di truyền của động vật ổn định và được đóng gói kỹ hơn trong cấu trúc liên kết với protein histon

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

Ở thực vật, hiện tượng lai xa và đa bội hóa trong quá trình hình thành loài mới xuất hiện phổ biến, điều này dẫn đến nhiều loài thực vật là loài đa bội. Động vật ít gặp loài đa bội do với các đột biến NST, động vật rất nhạy cảm do có cơ chế thần kinh phát triển, thể đột biến thường chết trong giai đoạn sơ sinh

Đúng 0 Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnChuyên mục: Kiến thức thú vị

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot